გიმნაზია

თქვენ ეხლა ხართ:

თავფურცელი

სიახლე

საქართველოს ტოპ-35 ლიდერი საწარმო საქართველო ლიდერი საწარმო სამეურნეო სუბიექტების ზოგადსახელწიფოებრივი სტატისტიკური რანჟირების მიხედვით, შპს „ჩაქვის წმიდა კეთილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის სკოლა „ _ 2015 ოქროს რეიტინგში საქართველოს საწარმოთა შორის (ეკონომიკური საქმიანობის კლასიფიკაცია), ფინანსურ-სამეურნეო ექვსი ნომინაციის შედეგებით დაჯილდოვდა ოქროს მედლით :"ბრუნვა", "მოგება/ზარალი", "დასაქმეულთა შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურება", "პერსონალის ხარჯები", "თანამშრომელთა რაოდენობა", "დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობა",“პროფესიული დამსახურებისთვის“ . სახელობითი ჯილდოები მიიღეს აგრეთვე: დაჯილდოვდა ორდენით „ ეკონომიკის ვარსკვლვი“ და სერთიფიკატით „წლის ხელმძღვანელი“ დირექტორი დეკანოზი გიორგი მამალაძე მედალი „პროფესიული დამსახურებისთვის“ პედაგოგი რუსუდან მაკარაძე სერთიფიტაკი „წლის ხელმძღვანელი“ დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში ნესტან ტარიელაძე სერთიფიკატი „წლის სპეციალისტი ნომინაციაში ფინანსები და აუდიტი“ ნარგიზ კოპალიანი


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.